Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"I fortid og nutid"
Udskriftsdato: 5. 2022 kl. 5.05
Sidst ændret: jan. 2007
© kvaerkeby.dk


I fortid og nutid

I fortid og nutid handler om sammenhængen mellem mennesker og steder i sognet.
- værd at bemærke er steder, der er skabt tidligere og som stadig ses - kværkebyernes minder fra dengang og traditioner og ikke mindst beskræftigelsen med genfortalte historier omkring de huse, det har været muligt at finde fortællinger om hvem var - er naboen? i området både før og nu.


Amtet
Enevældens indførelse i 1660 medførte en nyordning af det lokale styre, hvorved de gamle militære len blev gjort til civile administrationsområder.
Ringsted Kloster len blev til Ringsted Amt, bestående af sognene i det ældgamle Ringsted herred - i størrelse omtrent svarende til Ringsted og Haslev kommune i dag.
Ringsted amt bestod fra 1660-1798, og en stor del af tiden deltes amtsmand med Sorø Amt. En del af amtets administration var placeret på amtsstuegården i Ringsted. Amtsreformen af 4. september 1793 nedlagde Ringsted Amt, og i 1793 indgik det sammen med tre andre amter i et nyt stort Sorø amt. Dette Sorø amt blev 1. april 1970 til en del af Vestsjællands Amt.
Det nedlagte Ringsted Amt genopstod delvis i 1970, idet mange af de sogne (kommuner - her i blandt Kværkeby), der i sin tid indgik i Ringsted amt, blev en del af Ringsted storkommune.

Kværkeby var således i en del år selvstændig kommune, med alt hvad dertil hører - kommunekontor, sygekasse, vælgerforeninger etc. Den havde sit eget postnummer, 4150 fra 1967 til 1970.

Kværkeby blev en af de gamle landsbyer, som ved kommunesammenlægningen i 1970 blev en del af Ringsted storkommune - www.ringsted.dk. Dengang var der 1230 indbyggere i Kværkeby. Idag (januar 2007) er der ca. 1360 indbyggere, men da Kværkeby nu skal udbygges med nyt boligkvarter mellem Nordbæksvej og Bjergvej - hvornår vides ikke - bliver vi ca. 40 husstande flere.


Amterne blev nedlagt den 1/1-07 og Ringsted kommune fortsætter som selvstændig kommune uden sammenlægning med andre.