Grafik

KVÆRKEBY SOGN I FORTID OG NUTID
Fortidens spor
I fortid og nutid
Nutidens sogn
Om kvaerkeby.dk
Markedsplads
Kværkeby Multihal
 Til forsiden > Nutidens sogn > Sport og Fritid
SitemapUdskriftsvenlig

Sport og Fritid

Sport

KIF logoKværkeby Idrætsforening - K.I.F. blev stiftet den 24/10-1867.
Begyndte som skytteforening. Kort efter kom gymnastik til og omkring 1930 også fodbold og håndbold. Bokseafdelingen blev dannet den 10/11-1945, men nedlagt igen efter det 1. stævne, hvor så vidt vides kun blev tabt en enkelt kamp. Badminton kom til i 1945 og Tennisafdelingen i 1985 sammen med Billard.
I årene efter krigen bød sportspladsen på 1 fodboldbane og 2 håndboldbaner. Klubhuset var en gammel jernbanevogn (skaffet af portør Hansen, Fjellebro som også var initiativtager til sportspladsen sidst i 30’erne) og badeforholdene var en brønd med en gammel håndpumpe. Græsset blev slået med hestetrukne slåmaskiner.
Efter skolen blev bygget i 1957, fik K.I.F. adgang til kældergangen, kaldet “Tutten” , og da kommunen havde lidt penge til overs i slutningen af 70’erne, blev grunden til opførelse af et rigtigt klubhus og etablering af en ny sportsplads til virkelighed. Det nuværende klubhus blev således opført og indviet den 6. marts 1982. Og en senere, nok så aktiv bestyrelsen har sørget for en tilbygning, som blev indviet Sct. Hans aften 2003.
Før denne sidste udvidelse, brugte man et “telt” bestående af sektioner lavet af træ med overliggere, hvorpå der lå presseninger. Og i mange år blev der sagt “i år er det sidste gang vi rejser teltet”. Det stod som regel på idrætspladsen fra Sct. Hans til efter K.I.F. cup - op og ned en gang årligt - en pestilens hver gang. Alt rådnede efterhånden og det blev sværere og sværere år for år, at få det hele til at hænge sammen, men hyggeligt var det jo alligevel, at gå der og få det hele til at fungere efter hensigten og tage det ned igen når sæonen var forbi.
Kilde bl.a. Arne Hansen, Fjellebro - æresmedlem af KIF

I 20’ og 30’erne var der ingen ende på opfindsomheden med hensyn til fester: maskarade, kurvefest, pakkefest, chokoladebal, folkedans og andespil med bal!
Der blev afholdt sommerudflugter, harmonikoncerter, fastelavnsridning, skovture og fodboldarrangementer. Selv et fadderskab blev det til:
KIF er fadder til et hollansk barn
I dag dyrkes fodbold, gymnastik, badminton og tennis - for både børn og voksne.
Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned i Klubhuset.
Uddeling af KIF pris, kammeratskabspris og ungdomslederpris sker ved den årlige Skærtorsdagsfest.
Der er idag ca. 450 aktive medlemmer i Idrætsforeningen - KOM OG VÆR MED.
Link: www.kvaerkebyif.dk


Fritid

KIFs Idrætsvenner logoK.I.F.’s Idrætsvenner - blev stiftet den 22/9-1975

Sammenslutning af idrætsinteresserede, som ved medlemskab søger at støtte Kværkeby Idrætsforening, både idrætslig og økonomisk, og der tænkes i første række på ungdomsafdelingen. LÆS: samle penge gennem forskellige arrangementer/aktiviteter med henblik på at støtte ungdomsafdelingen f.eks. i form af tilskud til udenlandsrejser, bustransport o.lign. Medlemskab koster kr. 10 pr. år. Bestyrelsen består af 7 ulønnede medlemmer.
KIF’s Venner samler penge sammen ved at afholde en del arrangementer i årets løb, som alle byens borgere - såvel nye som gamle, ALTID er velkommen til at deltage i:
Januar: Bankospil i Forsamlingshuset
Februar: Bankospil i Forsamlingshuset, Fastelavnsfest i skolens Festsal
Marts: Bankospil i Forsamlingshuset
April: Generalforsamling i Klubhuset
September: Fugleskydning og kræmmermarked på idrætspladsen
Oktober: Bankospil i Forsamlingshuset
November: Bankospil i Forsamlingshuset
December: Bankospil i Forsamlingshuset
KIF’s Venner har gennem årene afholdt mange forskellige arrangementer, revyer, modeshow, cykleture og musikarrangementer. Nogle blev tradition for en tid - andre ikke.
KIF’s Idrætsvenner råder over ca. 20 plastborde Ø 90 cm og ca. 100 plaststole (hvidt), som udlejes til kr. 15 pr. bord inkl. 4 stole pr. benyttet døgn. Kontakt Per Jensen - tlf. 4017 4684.
Link: http://www.kifs-venner.dk/169-velkommen.htm


Nr. 1 Sprøjten 1976Områdets blad
Den 1/6 1978 udkom første nummer af Sprøjten - Sport & Venner.
Efter en konkurrrence blev vinderen af forsiden vundet af Gert Christiansen - små søde mus. Bladet formidlede informationer om idrætsforeningens aktiviteter, udgivet med støtte fra annoncører.

I 1994 blev bladet afløst af Sognebladet, som indeholder tre sektioner - Kværkeby sogn, kirkestof og Vigersted sogn (Sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen har begge sogne). Forsiden/bagsiden er tegnet at Erling Christiansen. Kværkeby og Vigersted skiftes til af være først og sidst, og kirkestoffet er altid i modten. Bladet udkommer 4 gange årligt og indeholder informationer om de forskellige foreningers og bestyrelses aktiviteter i de to sogne, og udgives med støtte fra annoncører. Her kan du også finde telefonnumre på de forskellige afdelinger og foreninger.

Koordinator og ansvarlig for Kværkeby’s sider er: Bettina Maria Klausen, tlf. 5761 0704 - bmk4@hotmail.com

Generelt kan du finde mange nyttige telefonnumre i sognebladet - støt annoncørerne, de støtter os.


4H logo4H Kværkeby
4H’s symbol er en firkløver, hvori et H er anbragt i hvert blad - H for hånd, hoved, hjerte og helbred.
Foto fra hobbyværkstedet
4H-arbejdet begyndte i USA omkring år 1900. Grundlæggeren var Dr. Seaman A. Knapp og hans tanke var, at man skulle lære ved at udføre et arbejde, og at interessen blev øget, når man kunne vise resultater.
I det amerikanske landbrugsministerium blev man opmærksom på, at de unge kunne bruges til at udvikle de nyeste og bedste metoder indenfor landbrug og husholdning. Man begyndte derfor systematisk at udbrede kendskabet til de nye dyrkningsmetoder ved at oprette jordbrugsklubber for børn.
4H’s motto i alle lande er: -at lære ved at udføre, -at gøre det bedste bedre.
Danmarks 4H’s slogan er: 4H - grøn fritid for store og små.
4H i Danmark blev en realitet efter amerikansk mønster i foråret 1924. I 1926 blev ledelsen overtaget af de samvirkende danske husmandsforeninger og de samvirkende danske landboforeninger. Fra at være en begynderuddannelse for landmænd blev 4H i 1960’erne ændret til at gælde alment børne- og ungdomsarbejde.
I Kværkeby begyndte 4H sit arbejde for ca. 25 år siden, og vi har stadig 4H. Sognets børn kan få undervisning i “Hestens røgt og pleje”, “Madlavning”, “Hobby” og “Porcelænsmaling”.
Link: www.danmarks4h.dk


Kværkeby Eksperimentelle Fuglereservat v/Gunner Goddik
Har årligt 3 rundvisninger på Fuglenes Dag den 25. maj, kl. 05.00, kl. 13.00 og kl. 19.00.
På Fuglenes Dag 2001 og 2002 blev der ialt set eller hørt over 55 fuglearter. I 2003 nåede turene op på 47 fuglearter i alt. På morgenturen blev set og hørt bl.a. solsort, sanglærke, kærsanger, rørsanger, tornsanger og rørspurv. På middagsturen var der stadig stor aktivitet blandt sangerne. Gøg, ringdue, måger, svaler og kragefugle samt musvåge blev registreret. Og på aftenturen kunne de besøgende bl.a. se reservatets gråstrubede lappedykkere, strandskader og viber.
Om Fuglenes dag 2004skrives:
Søndag d. 23. maj 2004 afvikledes fuglenes dag i mit reservat med 115 besøgende. Kl. 5.00 drog de første 23 morgenfriske af sted, og de så og hørte mange arter. Men 2. hold på 58 personer fik nok den største enkeltoplevelse. Alle så en rå, der slikkede sine 2 hvidplettede lam. Sidste hold var på 34 besøgende. Tilsammen så og hørte de 42 fuglearter. Det var et pænt antal trods det kølige og blæsende vejr. Ialt er set eller hørt over 90 arter siden 1. januar 2004.
For 2005 er planlagt 4 rundvisninger.
Link: www.gunnergoddik.1go.dk


Gå eller cykle en tur i Humleore Skoven
Der gælder nogle få, men berettigede regler for at færdes i skoven. Dyrene SKAL være der - vi MÅ være der, derfor skal du holde dig til større stier, for ikke unødigt at forstyrre og stresse dyrerne. Samtidig undgår du, at komme ind i de dele af skoven, som er privat ejet og ikke åben for publikum. Der KAN forekomme jagt i dele af skoven - der vil i så fald være tydeligt skiltet.

1) Ind/udgang fra Kværkeby - i 2010 officielt benævnt Rosengårdstien ved skiltning: Ad Roligheden, følg grus/markvejen ud til skoven, fortsæt ligeud ad stien over en jernbro, ligeud ad den meget smalle sti, så kommer du til en bred grusvej, som er en del af vejsystemet i skoven.
2) Ind/udgang fra Kongstedvej: Til venstre ved skilt "Humleore", under jernbanen og du er på rette vej.
3) Ind/udgang fra Ågerupvej: Hvor Ågerupvej slutter og Ejdamsvej begynder drejer du til højre, følg markvejen og du er på rette vej.
4) Ind/udgang fra Humleorevej: Du er på rette vej.

Forhåbentlig er et bedre kort på vej fra skovfogeden - Ringsted kommune har udgivet brochuren "Rosengårdstien" som også anviser parkeringsmuligheder ...... det øverste ord er Humleorehus, det nederste er Kylsknap.

Kort over stierne i Humleore skoven

Grafik
© kvaerkeby.dk Pia Edahl, Aabygade 12, st.th, 8300 Odder Tlf.: 20776241 E-mail:
Sidst ændret : 2010
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!