Grafik

KVÆRKEBY SOGN I FORTID OG NUTID
Fortidens spor
I fortid og nutid
Nutidens sogn
Om kvaerkeby.dk
Markedsplads
Kværkeby Multihal
 Til forsiden > Nutidens sogn > Borgerforeningen
SitemapUdskriftsvenlig

Borgerforeningen

Borgerforening logoI slutningen af 80erne var der en gruppe borgere i Kværkeby, der gik med tanker om at oprette en lokalforening, der kunne være et kontaktled mellem lokale borgere og Ringsted Kommune. Man var også på dette tidspunkt bange for Kværkeby Skoles fremtid, og her ville det jo også være værdifuldt at have en lokalforening.
Derfor blev der indkaldt til et borgermøde på Kværkeby Skole den 18. april 1989 med det formål at få oprettet en Borgerforening for Kværkebyområdet. Der var stor tilslutning til mødet, og der var ingen problemer med at få dannet en midlertidig bestyrelse. Denne sad indtil første ordinære generalforsamling den 5. oktober 1989. Vedtægterne var fra Jystrup Borgerforening, og blev tilrettet Kværkeby.
Herefter kunne man gå i gang med det, man var blevet valgt til. Der kom hurtigt gang i arbejdet sammen med de andre lokalforeninger i Ringsted Kommune med at kæmpe for bevarelsen af landsbyskolerne. Trods fælles kamp, blev der lukket 3 skoler. Dette blev startsskuddet til dannelsen af "Landsbyforeningerne i Ringsted", der blev en sammentømret gruppe af foreninger, skolebestyrelser mm. i Ringsted Kommune. Vores Borgerforening gik selvfølgelig ind i denne sammenslutning, som fik deres egen bestyrelse.
Af mere lokale tiltag, hvor Borgerforeningen har været på banen, kan nævnes:
Indsnævring af kørebanen og opførsel af chikaner i Kværkeby.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Køgevej gennem Fjellebro.
Opstribning af Fjellebrohuse - vejbanen.
Opsætning af afskærmning ved Fjellebro Bæk langs vejbanen.
Skaffe støttede lejeboliger til Kværkeby.
Skaffe penge til legepladser i Kværkeby og Fjellebro (57.000 kr.) .
Skaffe penge til jordkøb til legeplads i Fjellebro (35.000 kr.).
Modtage og fordele kulturpenge til Kværkebyområdet (37.000 kr.) - brugt til gynge i børnehaven, lys og scenetæpper i skolens festsal o.m.a.
Arbejde for, at vi skulle have en børnehave.
Skaffe penge til indkøb af borde, porcelæn og skabe til glæde for brugerne af skolen.

Der hvor Borgerforeningen er mest kendte, er nok i forbindelse med de mange kulturelle arrangementer. De arrangerer og har arrangeret:
Madbixer.
Musikcafeèr.
Fugleture.
Lokalhistoriske aftener med foredrag.
Filmklub for børn.
Sodavandsdiskotek for børn.
Medvirker ved indsamling til Røde Kors.

Borgerforeningen blev således dannet i 1989 for at samle beboerne i Fjellebro-Kværkebyegnen om emner af fælles interesse. En vigtig passage i vedtægterne er § 3, hvor der står: "Foreningen må prioritere formidlende kontakt om emner af lokal interesse overfor det kommunale styre i Ringsted meget højt." Det var derfor, foreningen blev dannet, og det glemmer den ikke,
Højest på ønskelisten for fremtiden står der:
Udbygning af Kværkeby, der sikrer skolens fremtid
Cykelsti til Vigersted - blev en realitet i 2008
Hal i Kværkeby!!!- et udvalg af borger valgte at nedsætte et udvalg, se derfor Haludvalget for nærmere info.

Borgerforeningen udlejer porcelæn, bestik etc.

Læs mere om Borgerforeningen på deres egen hjemmeside www.fk-b.dk

Tekst - Vi vil landsbyliv

Grafik
© kvaerkeby.dk Pia Edahl, Aabygade 12, st.th, 8300 Odder Tlf.: 20776241 E-mail:
Sidst ændret : 2010
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!