Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Haludvalget"
Udskriftsdato: 22. 2024 kl. 15.06
Sidst ændret: 2010
© kvaerkeby.dk


Kværkeby Multihal

Haludvalget 2008:

Peter Stegmann
Henning Hansen
Tage Andersen
Jeanne S. Pedersen
Finn Andersen
Preben Frederiksen
Birgitte Jensen
Joan Jogansson
Bo Justesen
Janne Kleffel
Ib Nielsen

I efteråret 2003 tog nogle Kværkebyborgere initiativ til at genoplive gamle idéer om at få en idrætshal i Kværkeby. Efter at have sonderet terrænet blev det bekræftet, at der var et bredt ønske om en hal i lokalsamfundet.
Projektet blev på KIF's generalforsamling den 23. februar 2005 forankret i Kværkeby Idrætsforenings regi. Haludvalget, som skal arbejde videre med idéerne, blev sammensat af repræsentanter fra Idrætsforeningen, Borgerforeningen og andre interesserede.

Har du idéer til at finde penge til støtte for finansieringen af hallen, er du velkommen til at kontakte Peter Stegmann eller andre fra haludvalget.

Kværkebyhallen er allerede optaget på Ringsted Idrætsunions prioriteringsliste fra 3 - 10 år, men der forestår et stort forarbejde og planlægning. Derudover ikke mindst at skabe økonomisk grundlag for at gå videre med idéoplægget, inden der kan tages hul på realitetsprojektet. Vi må have tålmodighed i nogle år og glæde os over, at det er rart at have et konkret idéoplæg med tegninger fra arkitekt Brian Rasmussen.


Idéoplæg til KVÆRKEBY MULTIHAL


Formål:
At etablere en multihal til dækning af indendørs aktiviteter for alle områdets beboere uanset alder.
Hallen vil udbygge de eksisterende aktivitetstilbud med blandt andet en fitness- og motionsafdeling og skabe et samarbejde med Kværkeby skole, således at der kan etableres bedre pladsforhold for de større SFO-børn i dagtimerne. Udover sportsaktiviterne vil det være muligt at anvende Multihallen til større kulturelle arrangementer mv.Projekt:
Projektet tager sit arkitektoniske udgangspunkt i områdets eksisterende bygninger: Kværkeby skole, Kværkeby børnehave og Kværkeby Idrætsforenings klubhus. Disse elementer integreres i det nye projekt på en sådan måde, at området opnår en ny helhed.
Der opføres en "kopi" af det eksisterende klubhus, som vil indeholde fitness afdeling. Imellem de to elementer placeres den egentlige halbygning, og foran bygningskomplekset placeres hovedindgangen.
På denne måde er det eksisterende klubhus blevet en del af det nye projekt. En ny plads på skolens "bagside" opstår. Pladsen vil være det nye bindeled mellem skole, børnehave, SFO og den nye Multihal. Ligeledes vil pladsen være landsbyens nye samlingspunkt for et utal af aktiviteter relateret til skole, børnehave, SFO og idrætsforeningen. Det vil være Kværkebys nye torv.Hjemtag projektforslag (pdf - ca. 2Mb) og se projektet i billeder.

For følgende billeder samt ovenstående pdf-fil er tilladelse til publicering på kvaerkeby.dk godkendt af arkitekt Brian Rasmussen, som har designet projektforslaget. Brian Rasmussen er født i Kværkeby, men er nu bosat i Italien.
Har du kommentarer hertil, er du yderst velkommen til at kontakte Preben Frederiksen på 5752 5587 eller direkte til Brian Rasmussen:

© Gallamini Rasmussen Architects
Santa Croce 738B, I-30135 Venezia, Italy
Tlf. +39 041 718307 - Mobil +39 349 3127654

www.brianrasmussen.org

Arkitekt Brian Rasmussens forslag

Forslag set oppefra

Forslag, indgangsparti

Forslag, set fra sportspladsen