Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Adamshøjvej"
Udskriftsdato: 11. 2023 kl. 5.26
Sidst ændret: fredag 26. jan., 2007
© kvaerkeby.dk


Adamshøjvej

- til nr. 41

39 “Adamshøj

Adamshøj har navn efter Adam Christopher greve Knuth, der i 1713 overtog herregården Sørup efter sin svigerfrar Bolle Luxdorph. Året efter overtog han grevskabet Knuthenborg. I 1743 oprettede greve Knuths anden hustru Ida Margrehte Reventlow baroniet Conradsborg for deres yngste søn Conrad Ditlev friherre Knuth.

Adamshøjs nyere historie er især præget af to lange ejerskaber. Karl August Thomsen ejede Adamshøj fra 1820 til 1870. I 1871 mageskiftede han Adamshøj med Frederik Adolph Sarauw. Denne gik straks igang med at opføre den nuværende hovedbygning, som stod færdig i 1872. Han valgte arkitekten August Henning Klein, der bl.a. havde været tegner hos Bindesbøl og Meldahl. August Henning Klein stod for opførelsen af adskillige bygninger på danske gårde i den periode.

Omkring 1890-erne var der til Adamshøj 79 tønder hartkorn. De godt 35 tønder hartkorn stammede fra Vigersted kirketiende, mens selve Adamshøj stod for 37 tdr. hartkorn. Resten var skov og bøndergods. Arealet til selve Adamshøj var 610 tønder land, hvoraf 470 var agerjord og 134 var skov.

Næste markante skikkelse på Adamshøj med en lang ejerperiode var Niels Thorvald Danielsen, som købte Adamshøj i 1911, og ejede den indtil sin død i 1961, hvor hans fire børnebørn arvede den. Herefter var den i familien Hansen-Nords eje indtil 2005, hvor nuværende ejer købte den.

Niels Thorvald Danielsen købte Adamshøj i 1911 af Jørgen H. Skafte. Hovedbygningen i 1 etage med høj kælder, frontespoce, kviste og klokketårn er af grundmur og takket med skifer. En hjelm er tækket med pap. Kostalden er af grundmur med trimpel, jernbjælker og paptag. Svinestalden af kampesten med brandfrit loft og stentag, hestestalden og kviestalden af bindingsværk med stråtag. Til ejendommen hører 7 arbejderhuse. Gården ligger ved forbindelsesvejen mellem Ringsted-Køge landevej og Ringsted-Haslev landevej.

Adamshøj er i dag indrettet med herregaardsauktion

Gården Adamshøj med Adamshøjkvarteret i baggrunden